About Indialogue

Indialogue is een tweejaarlijks festival in Gent en Leuven dat focust op dialoog en uitwisseling met de Indiase kunstwereld. Met dit multidisciplinair 4-daags festival streven de organisatoren Maghenta en India House Leuven naar een prikkelende en innoverende kruisbestuiving tussen hedendaagse en traditionele(re) podiumkunsten. Naast het programmeren van kwalitatief werk, wil het via onuitgegeven samenwerkingen, artistieke mengvormen en bijzondere ontmoetingen een creatieve vrijplaats zijn voor minder dominante kunstuitingen.

Tijdens de avondprogrammatie focust Indialogue op muziek en dans. Daarnaast voorziet het een vediepende randprogrammatie met lezingen, debatten, workshops en filmvertoningen. Maghenta en India House Leuven organiseren dit evenement samen met verschillende partners uit de culturele, academische en bedrijfssector.

Over Maghenta

Maghenta is een interdisciplinair platform voor Indiaas geïnspireerde kunsten dat ontstond uit het artistieke werk van Bollylicious, een danscollectief dat Indiase dans op professioneel niveau naar de Belgische podia brengt. Ondertussen is Maghenta een veelzijdige organisatie, en richt het zich op 3 verschillende deeldomeinen: creatie, uitwisseling en presentatie. Daarbij doet het onderzoek naar hoe tal van Westerse en Indiase dans- en muziekstijlen elkaar verder kunnen innoveren en verrijken. Zo wil het de Indiaas geïnspireerde podiumkunsten verder professionaliseren met een focus op toegankelijkheid en inclusiviteit voor een breed publiek. Door in te zetten op ontmoeting en uitwisseling tussen verschillende partners en domeinen, daagt Maghenta anderen en zichzelf uit om onbevangen naar elkaar en de wereld te kijken.

Laura Neyskens 

Oprichter en creatief directeur 

Laura Neyskens zette haar eerste voet op het podium op 11-jarige leeftijd en tourde uitgebreid door Europa. Ze ontdekte dat reizen en optreden haar grootste passie waren en sloot zich al snel aan bij het hedendaagse dansgezelschap van Alain Platel (1998). Daar ontmoette ze de jonge danseres Sidi Larbi Cherkaoui, wat het begin was van een lange samenwerking. Naast het dansen in verschillende van zijn dansproducties (2000-2019), was ze ook te zien in zijn gezelschap als repetitor en choreograaf. Daarnaast werkt ze regelmatig samen met de Belgische regisseur Chokri Ben Chikha als assistent en choreograaf van zijn gezelschap Action Zoo Humain (2017 – heden). Onder hun talentontwikkelingstraject Inter:Action maakt ze haar eerste danstheatervoorstelling als soloregisseur/choreograaf, werktitel "Lysistrata" (2024). Ondertussen ontwikkelt Laura al meer dan 20 jaar een interesse in Indiase dans, wat resulteerde in haar mede-oprichter van het danscollectief Bollylicious (2015). Door haar hedendaagse dans en Indiase dansachtergrond samen te voegen, gaat ze dit project verder door Maghenta te creëren. 

Dr Ayla Joncheere 

Oprichter en creatief directeur 

Ayla Joncheere volgde haar eerste Indiase dansles op 12-jarige leeftijd. Door haar interesse in Indiase dans studeerde ze “Indiase Talen en Culturen” aan de Universiteit Gent. Ze behaalde een Ph.D. in hetzelfde onderwerp (2016). Haar onderzoeksproject (2012 – 2016) was getiteld: Kālbeliyas – Dancers, Gypsies or Snake Charmers: Staging of Authenticity and Dynamics of Identity. Tijdens haar doctoraat specialiseerde ze zich in dansantropologie en erfgoedstudies. Ze spreekt vloeiend Hindi en werkt nog steeds als postdoctoraal onderzoeker aan de Universiteit Gent. Inmiddels heeft ze zich ontpopt tot internationaal expert in dans- en muziektradities uit Rajasthan. Ze leidt verschillende onderzoeksgroepen, conferenties en projecten in en rond Rajasthan, zoals Kalbeliya World. Naast haar academische carrière is ze altijd actief gebleven als danseres en choreografe in Bollylicious, waarbij ze haar organisatorische en zakelijke vaardigheden bleef ontwikkelen. Deze cocktail van onderzoek, kunst en management leidde tot de oprichting van Maghenta, dat ze met passie leidt met haar collega Laura. 

Over Indiahuis Leuven

India House Leuven is de structurele partner van Maghenta voor de Indialogue Festival

Werd in 2013 opgericht op initiatief van dhr. Mohamed Ridouani, huidig ​​burgemeester van de stad Leuven, om meer aandacht te creëren voor het thuisland van de tweede grootste gemeenschap van Indiërs in België. De Leuvense Indiase gemeenschap bloeit dankzij de vele Indiase studenten aan de KU Leuven, die – na een doctoraat of postdoc – vaak een job vinden in de vele KU Leuven spin-offs. 

India House Leuven is een samenwerkingsplatform van Stad Leuven, KU Leuven, VOKA Vlaams-Brabant en Leuven Mindgate. Het wil de contacten tussen de Leuvense regio en India vergemakkelijken. 

Geert Robberechts 

COÖRDINATOR VAN INDIA HOUSE LEUVEN

Geert Robberechts, opgeleid als musicoloog (KU Leuven), is sinds 2000 betrokken bij (erfgoed)projecten in India, voornamelijk met de Indian National Trust for Art and Cultural Heritage (INTACH) en de Indian Trust for Rural Heritage and Development (ITRHD). . Vanaf de oprichting in 2013 is hij coördinator van India House Leuven. 

Met de steun van